ZASADY OCHRONY DANE OSOBISTE

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas ważna. Poniższe warunki służą do zrozumienia, dlaczego, jak, jakie dane o Tobie przetwarzamy i jakie masz prawa.

Operatorem jest:

chatyliptov s.r.o.

Siedziba: Okoličné 126, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 52 172 899, DIČ: 212 093 2473

W przypadku jakichkolwiek pytań można się z nami skontaktować telefonicznie (0903 502 850), e-mailem (chaty@chatyliptov.sk) lub pocztą na adres naszej siedziby.

 

Przetwarzając dane osobowe kierujemy się przede wszystkim:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE („RODO”),
 • przepisy ustawy nr. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa, które nas dotyczą,
 • Ustawa nr. 586/2003 Kol. o adwokaturze oraz o zmianie ustawy nr. 455/1991 Kol. o przedsiębiorczości handlowej (ustawa o obrocie) z późniejszymi zmianami
 • z mocy prawa nr. 297/2008 Coll. o ochronie przed legalizacją dochodów z działalności przestępczej io ochronie przed finansowaniem terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw
 • i inne przepisy.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są nam potrzebne głównie do:

 • abyśmy mogli zapewnić Ci obsługę prawną; artykuł 6 ust. 1 litera b) a c) RODO, w odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych art. 9 ust. 2 litery f) GDPR,
 • w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, statusowych i umownych; artykuł 6 ust. 1 litera b), c) a f) GDPR.
 • w celu ochrony uzasadnionych interesów nas, naszych klientów i innych osób; artykuł 6 ust. 1 litera f) GDPR.
 • abyśmy mogli w przyszłości kontaktować się z Tobą z ofertą usług prawnych; artykuł 6 ust. 1 litera a) GDPR.

Komu dane mogą zostać udostępnione

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i zobowiązujemy do tego samego obowiązku każdą osobę, która ma kontakt z danymi osobowymi. Dane osobowe osób fizycznych udostępniamy tylko w niezbędnym zakresie i zawsze z zachowaniem poufności, np.:

 • pracownicy,
 • pełnomocnik reprezentujący lub współpracujący,
 • nasi doradcy księgowi i podatkowi,
 • Słowackiej Izbie Adwokackiej (np. w przypadku postępowań dyscyplinarnych) lub
 • dostawca sprzętu programistycznego.

 

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych za granicę do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak są one potrzebne do określonego celu. Po tym czasie przechowujemy/archiwizujemy je. Podczas przechowywania danych osobowych przestrzegamy zalecanych okresów przechowywania zgodnie z Uchwałą Prezydium Słowackiej Izby Adwokackiej nr 29/11/2011.

W przypadku prowadzenia przez adwokata imienia i nazwiska klienta oraz protokołu akt klienta w formie elektronicznej, na koniec roku kalendarzowego sporządza on druk na dany rok kalendarzowy i przechowuje go w kancelarii bezterminowo

Nie można niszczyć protokołów plików klienta i nazw plików klienta.

Okres niszczenia akt klienta wynosi 10 lat i rozpoczyna się od dnia spełnienia wszystkich warunków przechowywania akt w archiwum. Akta klienta, w których znajdują się oryginalne dokumenty przekazane prawnikowi przez klienta, nie mogą zostać zniszczone. Nie ma możliwości zniszczenia akt klienta lub ich części, które adwokat ma obowiązek przekazać do archiwum państwowego. Niszczenie akt klienta nie jest możliwe, dopóki toczy się postępowanie przed sądem, organem administracji państwowej, organami ścigania, Słowacką Izbą Adwokacką, którego treść jest związana z treścią akt klienta lub której przedmiotem było działanie lub zaniechanie adwokata przy udzielaniu pomocy prawnej w sprawie na rzecz klienta.


Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe

Najczęściej Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie jako naszych klientów. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne; ewentualna odmowa podania niektórych danych osobowych może wpłynąć na jakość świadczonej obsługi prawnej. Możemy również pozyskiwać dane osobowe na Twój temat z publicznie dostępnych źródeł, od organów władzy publicznej lub od innych osób.
Jeśli nie jesteś naszym klientem, zazwyczaj pozyskujemy Twoje dane osobowe od naszych klientów lub z innych publicznych lub innych legalnych źródeł. W takim przypadku możemy pozyskiwać dane osobowe na Twój temat bez informowania Cię o tym, a nawet wbrew Twojej woli, na podstawie naszego upoważnienia prawnego i obowiązku wykonywania naszego zawodu.

Twoje prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie od tego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Jako klient masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, ani jako klient, ani jako inna osoba fizyczna (np. kontrahent) nie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zgodnie z art. 22 GDPR.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Słowackiej Izby Adwokackiej.

 

Przetwarzanie plików cookie

Jeśli dodasz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz strony internetowej w plikach cookies. Jest to dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie uzupełniać swoich danych przy dodawaniu kolejnego komentarza. Te pliki cookie są ważne przez rok. Cookies to małe pliki tekstowe, które usprawniają korzystanie ze strony internetowej, m.in. poprzez umożliwienie rozpoznania poprzednich odwiedzających przy logowaniu do środowiska użytkownika, poprzez zapamiętanie wyboru odwiedzającego przy otwieraniu nowego okna, mierzenie ruchu na stronie lub sposób jej wykorzystania w celu poprawy jej użytkowania. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego wyświetlania strony oraz śledzenia ruchu. Stosowane pliki cookies nie przetwarzają żadnych danych osobowych, w tym adresu IP, położenia geograficznego czy historii przeglądanych treści.

W każdej chwili możesz uniemożliwić przechowywanie tych plików na swoim urządzeniu, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową. Ustawienie przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies na naszej stronie.

UDZIAŁ